Harrastus-/työkoiran hieronnan hyödyt

Useat koiraharrastuslajit vaativat koiralta voimakasta lihastyöskentelyä, nopeita kiihdytyksiä, räväköitä suunnanvaihdoksia tai altistavat koiran kehon epäergonomiselle rasitukselle. Näiden seurauksena koiran lihaksistoon kertyy helposti kuona-aineita ja syntyy lihaskireyksiä, jotka estävät lihaksien maksimaalisen toiminnan. Tästä johtuen koiran työskentelyteho ja -kestävyys huononee sekä tapaturmariski nousee. Joillain koirayksilöillä myös työskentelyinto kärsii lihaskipujen vuoksi. Lihasperäisten ongelmien seurauksena koiralle voi tulla mm.  nikamalukkoja sekä jänneongelmia ja koira voi ruveta käyttämään kroppaansa väärin, mistä aiheutuu vakavia ongelmia. Lihaskireydet aiheuttavat myös koiran notkeuden ja koordinaatiokyvyn huononemista, mitkä merkittävästi lisäävät osaltaan koiran loukkaantumisriskiä.

Harrastus- ja työkoiran hierottaminen on erinomainen keino ennaltaehkäistä monia terveysongelmia. Hieronta ehkäisee tehokkaasti mm. rasitusvammojen, jännevaivojen ja nikamalukkojen syntymistä. Lisäksi laadukas hieronta ja laserhoidot nopeuttavat koiran paranemista tuki- ja liikuntaelimiin liittyvissä ongelmatilanteissa kuten venähdyksistä. Hyvin huolletut lihakset mahdollistavat koiran liikkumisen maksimaallisella voimalla ja kestävyydellä. Tämä vuoksi koiran lihashuollosta huolehtimisesta on etua kilpailuissa ja työtehtävissä. Hyvin toimivan lihaksiston ansiosta koira hallitsee kehonsa paremmin yllättävissäkin tilanteissa. Tällöin koiran tapaturmariski pienenee. Säännöllisten ja laadukkaiden hierontojen avulla koira saa lisää terveitä ja aktiivisia vuosia. Uuden harrastus- ja työkoiran löytäminen ja kouluttaminen vie paljon aikaa ja rahaa, joten senkin vuoksi nykyisen koiran terveyttä kannattaa vaalia.